Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Przyroda

Praska TOP 09 chce dymisji Chalupy

Praski oddział jednej z partii koalicji rządowej w Czechach, TOP 09, domaga się ustąpienia ze stanowiska Ministra Środowiska, Tomáša Chalupy, wywodzącego się z Obywatelskiego Forum Demokratycznego (ODS), partii premiera Petra Nečasa.

Klaus: Nie ma globalnego ocieplenia

Prezydent Czech, Václav Klaus, uczestniczy w konferencji naukowej poświęconej zmianom klimatu, ich ewentualnemu wpływowi na gospodarkę i obecnemu stanowi wiedzy na ten temat. Konferencja odbywa się w Cambridge.

Podczas swego wystąpienia Klaus, postrzegający globalne ocieplenie jako wymysł niektórych naukowców, stwierdził, że globalne ocieplenie to swoisty społeczno-naukowy fenomen mający znamiona ideologii, i któremu nieobcy jest aspekt polityczny.

PN Szumawa walczy z kornikami za pomocą chemii

Mimo zakazu wydanego przez Ministra Środowiska, Tomáša Chalupę, na terenie Parku Narodowego Szumawa użyto środków chemicznych celem walki z plagą korników.

Program ochrony orlika krzykliwego na Słowacji

Na Słowacji wdrożony zostanie program ochrony i monitoringu rzadkich orlików krzykliwych.

Orlik krzykliwy (Aquila pomarina, słow. orol krikľavý) jest ptakiem drapieżnym, występujących w Europie środkowej i wschodniej (gdzie spędza porę ciepłą), w Afryce (gdzie zimuje) w Azji Mniejszej i w Indiach. Na Słowacji żyje ok. 800 – 900 par orlika krzykliwego.

Minister zwlekał, korniki nie próżnowały

Czeski minister środowiska, Tomáš Chalupa, przez ponad miesiąc zwlekał z wydaniem zezwolenia na wycinkę drzew zaatakowanych przez korniki w Parku Narodowym Szumawa, także na terenie rezerwatów objętych całkowitą ochroną. Minister zezwolił na wycinkę w minionym tygodniu, ale wygląda na to, że jest już na nią za późno.

Czy walczyć z kornikami na Szumawie?

Nowy dyrektor Parku Narodowego Szumawa, Jan Stráský, chce walczyć przeciwko pladze korników, które nawiedzają park od kilku lat, poprzez wycinkę zaatakowanych przez insekta drzew, nawet na terenach ścisłych rezerwatów, umyślnie pozostawionych bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka.

W związku z tym PN Szumawa zwrócił się o wyrażenie zgody na wycinkę zarażonych drzew do Ministra Środowiska, Tomáša Chalupy. Ten jednak dotychczas nie wydał takiej zgody.

Pragmatyczne klacze, zaborcze ogiery

Czescy naukowcy przeprowadzili badania, których celem miało być uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to dlaczego wśród zwierząt gospodarskich najczęściej do poronień dochodzi u koni. Podczas gdy u krów do poronień dochodzi w 3,6 % przypadków, a u owiec w 7,5 %, u koni odsetek ten sięga aż 37 %.

Naukowcy krytykują dyrekcję PN Szumawa

Niektórzy naukowcy krytykują działania nowego dyrektora Parku Narodowego Szumawa, Jan Stráský, który, aby przeciwdziałać inwazji korników, zamierza przeprowadzić trzebież drzew. Obawiają się oni, że Park przeprowadzi wycinkę także w drzewostanach nie dotkniętych plagą korników oraz, że użyje środków chemicznych, które mogą zachwiać równowagą biologiczną parku.

Słowacja: Jak chronić ludzi przed niedźwiedziami?

Mieszkańcy słowackiego Rużomberka  nie czują się bezpiecznie z powodu bliskiej obecności niedźwiedzi. Żądają odstrzelenia zwierząt, które zbytnio zbliżają się do ich domów. Władze chcą podjąć inne, mniej drastyczne działania.

Czescy naukowcy ratują zagrożone antylopy

Dzięki pracy czeskich naukowców w okresie zimowym w Senegalu przyszło na świat 15 młodych antylop Derby’ego (antylop Oreas, Taurotragus derbianus). Wyprawę czeskich uczonych do Senegalu zorganizowało działające przy Uniwersytecie Karola w Pradze stowarzyszenie Derbianus we współpracy z ogrodami zoologicznymi, między innymi z Zoo praskim.

Czy wiesz, że...

  • w szeregach słynnego polskiego dywizjonu myśliwskiego 303 walczył jeden z najskuteczniejszych alianckich pilotów bitwy o Anglię, odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari, Czech Josef František (1914-1940)?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...