Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

UE

Trwa spór o zespół pałacowo-parkowy w Rusovcach

Wciąż trwa ciągnący się od lat spór między węgierskim opactwem benedyktyńskim w Pannonhalma a rządem Słowacji o pałac i park w Rusovcach na przedmieściach Bratysławy.

Słowacja źle zarządza odpadami

Jak wynika z raportu Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, Słowacja należy do grona tych krajów Unii Europejskiej, które najgorzej radzą sobie z zarządzaniem odpadami i mają nikłe szanse na wypełnienie wymogu recyklingu 50% odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, na wypełnienie którego Wspólnota dała swoim członkom czas do 2020 roku.

Rogalik bratysławski z oznaczeniem Komisji Europejskiej

Rogalik bratysławski (Bratislavský rožok, znany też w Niemczech, Austrii i na Węgrzech pod nazwami: Pressburger kipiel i Pozsonyi kifli), tradycyjny słodki wypiek słowacki, otrzymał w miniony piątek jedno z oznaczeń Komisji Europejskiej – gwarantowana tradycyjna specjalność.

Dług publiczny krajów V4 poniżej średniej unijnej

Poziom długu publicznego w krajach wyszehradzkich jest niższy niż średnia 27 państw UE – wynika ze statystyk opublikowanych przez Eurostat.

Przedstawicielstwo UE w Trypolisie wznowiło działalność

Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Trypolisie wznowiło działalność. Od 1 stycznia 2011 jedynym przedstawicielstwem kraju UE w randze ambasady w stolicy Libii była ambasada Węgier, która, na prośbę Europejskiej Służby Działań Wewnętrznych, pełniła też funkcję przedstawicielstwa dyplomatycznego Wspólnoty.

Ambasada Węgier reprezentowała też w Libii przez kilka miesięcy inne kraje: Kanadę, Stany Zjednoczone, Włochy, Grecję oraz Chorwację.

Radosław Sikorski z wizytami w Bratysławie i Pradze

Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, spotkał się dziś w Bratysławie i Pradze ze swoimi odpowiednikami ze Słowacji i Czech: Miroslavem Lajčákiem i Karelem Schwarzenbergiem. W stolicy Słowacji rozmawiano m.in. o możliwości powołania wspólnych placówek dyplomatycznych w krajach trzecich.

Słowacki rząd za głębszą integracją UE

Słowacja opowiada się za silniejszą integracją Unii Europejskiej – zapowiedział premier Robert Fico podczas obrad parlamentarnej komisji ds. europejskich, podczas których dyskutowano na temat czwartkowego szczytu szefów europejskich rządów w Brukseli.

Zdaniem Fico głębsza integracja gospodarcza, fiskalna oraz w obszarze bankowości leżą w interesie państw członkowskich. Jak stwierdził szef słowackiego rządu, posiadanie wspólnej waluty, a przy tym oddzielnej polityki budżetowej i gospodarczej jest trudnym zadaniem, dlatego należy zgodzić się na unię fiskalną.

Słowacja przystąpiła do Europejskiego Mechanizmu Stabilizacjyjnego

118 posłów słowackiej Rady Narodowej uchwaliło wczoraj (22.06.2012) przystąpienie Słowacji do trwałego mechanizmu stabilizującego finanse państw strefy euro - ESM (European Stability Mechanism).

Za udziałem w ESM głosowali wszyscy posłowie rządzącego Smeru oraz większość posłów opozycji. Przeciw była tylko liberalna SaS, eurosceptyczna partia OĽaNO oraz trzech członków konserwatywnego Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego (KDH).

Czescy Romowie najlepiej wykształceni i najbardziej pracowici w UE

Komisja Europejska, Agencja Praw Podstawowych UE, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Bank Światowy sporządziły raport dotyczący sytuacji Romów w 11 krajach UE, w których zamieszkuje większość spośród liczącej około 11 milionów osób europejskiej populacji romskiej.

Z raportu wynika, że we wszystkich tych krajach sytuacja Romów w takich obszarach jak: zatrudnienie, wykształcenie, warunki mieszkaniowe czy ochrona zdrowia jest zdecydowanie gorsza niż innych grup etnicznych.

Orbán o sposobach walki z kryzysem

Premier Węgier Viktor Orbán uczestniczył w spotkaniu głów państw członkowskich UE, które odbyło się w czwartek w Brukseli, a podczas którego dyskutowano nad sposobami walki z kryzysem gospodarczym.

Czy wiesz, że...

  • polskie wyrażenie "Raz na ruski rok", określające rzadkość jakiegoś zjawiska, po słowacku brzmi: "Raz na węgierski rok" (słow.raz za uhorský rok).

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...