Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Bratysława (stosunkowo) bogatsza od Pragi

Nowy Most w Bratysławie, łączący dzielnice miasta po obu stronach Dunaju; źródło: wyszehrad.com

W opublikowanym dziś przez Eurostat zestawieniu najbogatszych i najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej wysokie piąte miejsce zajmuje region Bratysławy (Bratislavský kraj). Na siódmym miejscu znalazł się natomiast obszar metropolitalny stolicy Czech.

Publikacja Eurostatu klasyfikuje wg zamożności tzw. statystyczne regiony NUTS-2, wydzielone m.in. dla celów przyznawania funduszy europejskich. Bogactwo regionów mierzone jest produktem krajowym brutto na osobę, wyrażonym w standardach siły nabywczej (PPS) – sztucznej walucie, biorącej pod uwagę różnice w poziomach cen w poszczególnych krajach. Najnowsze opublikowane dane pochodzą z 2009 r.

Wg klasyfikacji najbogatszym regionem NUTS-2 w Europie jest centralna część aglomeracji Londynu (Inner London), w której w 2009 r. PKB per capita wg PPS osiągnął poziom 332% średniej unijnej. W zestawieniu 10 najbogatszych regionów unii znalazły się dwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej: obszar Bratysławy, który pokrywa się z województwem bratysławskim wg podziału administracyjnego Słowacji, oraz obszar metropolitalny Pragi.

Bratysława znalazła się na piątym miejscu, z PKB per capita wg PPS na poziomie 178% średniej unijnej, wyprzedzając o dwa miejsca Pragę, której powyższy wskaźnik osiągnął 175% średniej. Najbogatszym regionem NUTS-2  na Węgrzech okazały się Węgry Środkowe (Közép Magyarország, 108,6% średniej unijnej), natomiast w Polsce – województwo mazowieckie (97,2% średniej).

Autorzy badania zwracają jednak uwagę, że wyniki niektórych regionów mogą być zniekształcone w wyniku ich zawyżania przez osoby dojeżdżające do pracy w metropoliach, a mieszkające w innych regionach. Należy także zwrócić uwagę na heterogeniczność regionów NUTS-2, co czasem skutkuje bezcelowością ich porównywania. Na przykład nie większego sensu porównywanie zamożności takich regionów jak Praga i województwo mazowieckie, zaś metropolia Warszawy nie została wydzielona jako odrębny region.

Biorąc pod uwagę średnie krajowe, najlepiej w zestawieniu Eurostatu, wśród państw V4, wypadły Czechy, osiągając 82,2% średniej unijnej pod względem PKB per capita. Średnia Słowacji wyniosła 72,6%, Węgier – 64,7%, a Polski – 60,7% średniej unijnej.

Raport Eurostatu jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej tej instytucji. Więcej informacji na temat podziału krajów UE na regiony NUTS-2, wraz z mapą, można uzyskać na stronie internerowej Komisji Europejskiej, poświęceonej polityce regionalnej UE.

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Artykuły powiązane:

Czechy najbogatsze, Węgry i Polska najbiedniejsze w Grupie Wyszehradzkiej


Zdjęcie na dziś

Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)
Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)

Czy wiesz, że...

  • pierwszym nauczycielem muzyki Fryderyka Chopina był czeski kompozytor i pedagog muzyczny, Wojciech Żywny (Vojtěch Živný, 1756-1842)?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...