Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Czechy tuż za Polską w kwestii wykorzystywania dotacji unijnych

Źródło: Wikimedia Commons

Jak wynika z badania pod tytułem „EU Funds in Central and Eastern Europe – Progress report 2007-10”, przeprowadzonego przez firmę KPMG, Czechy zajmują drugie, tuż za Polską, miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem skutecznego wykorzystywania dotacji unijnych.

„W zestawieniu z porównywalnymi do naszego krajami wypadamy korzystnie. Jesteśmy jednym z najskuteczniejszych państw UE pod względem wykorzystania unijnych alokacji” – skomentował europoseł Jan Březina (KDU-ČSL, chadecja).

„O ile w zeszłym roku skuteczność wykorzystywania przez Czechy środków unijnych była poniżej średniej dla regionu, o tyle w tym roku jest już dużo wyższa. Okazuje się, że udało się zmobilizować czeskich przedsiębiorców do ubiegania się o dofinansowanie z UE” – stwierdziła ekspert z czeskiego oddziału KPMG, Eva Racková.

Na okres 2007-2013 Czechom przyznano około 31 miliardów euro na realizację różnych programów operacyjnych. W ciągu ostatnich czterech lat z beneficjentami dotacji podpisano kontakty o wartości ponad 17 miliardów euro i wypłacono już ponad 8 miliardów euro. Trzydziestojednomiliardowa suma alokacji stawia Czechy na jednym z najwyższych miejsc pod względem wysokości otrzymanych unijnych subsydiów w regionie. Zdecydowanie najwięcej otrzymał największy z krajów Wspólnoty w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska – 82,1 miliarda euro, najmniej zaś Estonia – 4,1 miliarda euro. Jednakże to w tym ostatnim kraju najwięcej pieniędzy z eurodotacji przypada na jednego mieszkańca – 3 035 euro. W tej klasyfikacji Czechy są na drugim miejscu – na jednego Czecha przypada 3 009 euro. Na przeciwnym biegnie sytuuje się Rumunia, gdzie na jednego mieszkańca przypada zaledwie 1 078 euro.

Najskuteczniej realizowany programem operacyjnym w Czechach jest program „Transport”. Z sumy blisko 6,8 miliarda euro przeznaczonych na realizację tego programu, zakontraktowano już 97 % pieniędzy, a wykonawcom wypłacono już 55 %. Z kolej programem operacyjnym, z którego środków przedsiębiorcy korzystają najmniej jest program „Środowisko naturalne”. Dotychczas zawarto umowy opiewające na zaledwie 16 % z łącznej kwoty blisko 5,8 miliarda euro przeznaczonej na jego realizację.

Warto dodać, że Bruksela już kilkakrotnie upominała czeski rząd o uregulowanie procesu przyznawania dotacji przedsiębiorcom, gdyż niejednokrotnie ujawniano już przypadki korupcji w tym procesie. Jednym z dotkniętych nimi programów operacyjnych

Poza Polską i Czechami wśród innych państw regionu skutecznie wykorzystujących subsydia unijne figurują Łotwa i Litwa. Najgorzej natomiast pod tym względem radzą sobie Węgry, Rumunia i Bułgaria.

Źródło: ihned.cz

Zdjęcie na dziś

Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)
Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)

Czy wiesz, że...

  • Jára Cimrman, jeden z najwybitniejszych Czechów w historii, jest postacią fikcyjną?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...