Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Czescy Romowie najlepiej wykształceni i najbardziej pracowici w UE

Źródło: MPD01605 / flickr.com / Wikimedia Commons; Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Komisja Europejska, Agencja Praw Podstawowych UE, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Bank Światowy sporządziły raport dotyczący sytuacji Romów w 11 krajach UE, w których zamieszkuje większość spośród liczącej około 11 milionów osób europejskiej populacji romskiej.

Z raportu wynika, że we wszystkich tych krajach sytuacja Romów w takich obszarach jak: zatrudnienie, wykształcenie, warunki mieszkaniowe czy ochrona zdrowia jest zdecydowanie gorsza niż innych grup etnicznych.

Viviane Reding, Komisarz ds. sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa w KE, stwierdziła, że „sytuacja jest zła, a perspektywy nie są zbyt optymistyczne”. Podkreśliła jednak, że niektóre kraje podejmują poważne wysiłki w celu polepszenia sytuacji mniejszości romskiej – Finlandia i Hiszpania w zakresie edukacji, Austria w zakresie dostępu do rynku pracy, a Węgry i Irlandia w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej.

Z raportu wynika, że mniej niż 1/3 europejskich Romów legalnie pracuje. W krajach takich jak Francja, Włochy czy Portugalia jest to już jednak tylko ok. 10% populacji romskiej. Dobrze w tej statystyce wypadają Romowie czescy – około 40% spośród nich pracuje.

Fatalne są warunki mieszkaniowe tej grupy etnicznej – we Francji, Włoszech i Portugalii niemal wszyscy Romowie żyją w skrajnym ubóstwie, w Hiszpanii i na Słowacji – 90%.

Co tyczy się wykształcenia, to średnio w 11 badanych krajach UE tylko 15% Romów ma wykształcenie średnie, podczas gdy średnia wartość dla łącznej populacji tych państw to w tym kontekście 70%. I pod tym względem czescy Romowie wypadają dobrze – średnie wykształcenie posiada jedna trzecia spośród nich. To najlepszy wynik wśród badanych państw.

„Integracja Romów ze społeczeństwami, w których żyją, to konieczność gospodarcza, społeczna i moralna” – ocenił komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, László Andor.

Z raportu wynika również, że koło 50% ankietowanych Romów spotkało się w minionym roku z zachowaniami o charakterze dyskryminacyjnym wobec nich.

Zdaniem Mortena Kjaeruma, szefa Agencji Praw Podstawowych UE, że jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących społeczności romskiej w Unii jest nieświadomość praw, jakie Romom przysługują. Jak zauważył, z omawianego badania wynika, że tylko 40% z nich wie, że prawo w krajach UE zabrania dyskryminacji na tle etnicznym w procesie rekrutacji do pracy.

Źródło: lidovky.cz

Zdjęcie na dziś

Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)
Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)

Czy wiesz, że...

  • Jára Cimrman, jeden z najwybitniejszych Czechów w historii, jest postacią fikcyjną?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...