Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Dług publiczny krajów V4 poniżej średniej unijnej

Źródło: Wikimedia Commons

Poziom długu publicznego w krajach wyszehradzkich jest niższy niż średnia 27 państw UE – wynika ze statystyk opublikowanych przez Eurostat.

Najniższy poziom długu publicznego spośród krajów wyszehradzkich najlepiej w pierwszym kwartale 2012 r. zanotowały Czechy, gdzie dług państwa osiągnął 43,9% PKB, prawie dwukrotnie mniej niż średnia unijna (83,4% PKB). Podobny wynik zanotowano na Słowacji, gdzie poziom długu wyniósł 46,4% PKB, nieco gorzej natomiast przedstawia się sytuacja w Polsce, której dług publiczny stanowi 56,1%, a najbardziej zadłużony sektor finansów publicznych mają Węgry (79% PKB).

Budapeszt może za to poszczycić się obniżeniem poziomu długu: w porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 r. spadł on na Węgrzech o 4,1% PKB, a lepszy wynik w tym obszarze osiągnęła tylko zmuszona do ostrych oszczędności Grecja (spadek długu publicznego o 33% PKB w porównaniu z 2011 r.). W Czechach i na Słowacji, w ciągu ostatniego roku, zadłużenie sektora finansów publicznych wzrosło o kilka punktów procentowych (odpowiednio o 4,8% i o 3,9% PKB), a w Polsce podniosło się minimalnie o 0,1%.

W całej UE najniższy dług publiczny notuje Estonia – 6,6% PKB, a najwyższy Grecja – 132,4% PKB.

Szczegółowe statystyki dotyczące poziomu długu publicznego w 2011 i 2012 r. dostępne są na stronie internetowej Eurostatu.

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Zdjęcie na dziś

Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)
Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)

Czy wiesz, że...

  • na południowo-zachodnim przedmieściu Pragi Barrandov znajduje się jeden z największych kompleksów studiów filmowych w Europie?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...