Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Gdzie dwóch się kłóci…

Kornik; Źródło: Wikimedia Commons / Rafał Konieczny

W Parku Narodowym Szumawa, jednym z największych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym parków narodowych w Czechach, trwa obecnie zażarty konflikt, którego zarzewiem stały się decyzje podjęte przez jego dyrekcję celem walki z plagą korników, poważnie zagrażającą tamtejszym drzewostanom świerkowym.

Powołany przed kilkoma miesiącami na stanowisko dyrektora Parku Jan Stráský, w 1992 premier Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej (nazwa państwa, które nastąpiło po Czechosłowacji, a poprzedzało powstanie niepodległych Czech i Słowacji), późniejszy minister transportu i minister zdrowia Republiki Czeskiej, a także wieloletni prezes Klubu Czeskich Turystów (odpowiednik PTTK), podjął na przełomie lipca i sierpnia decyzję o wycince drzew zaatakowanych przez korniki, w celu uniemożliwienia rozprzestrzenienia się plagi na inne, zdrowe drzewostany. Nad podjęciem odpowiednich kroków dyrekcja zastanawiała się zresztą już od wiosny. Pod uwagę brano też m.in. opryski.

Decyzja dyrektora Stráskiego spotkała się z falą krytyki ze strony części środowiska naukowego i organizacji obrońców przyrody. Zarzucają oni dyrektorowi PN Szumawa ignorowanie głosów naukowców związanych z Parkiem, a przede wszystkim ingerowanie w funkcjonowanie przyrody co, ich zdaniem, nie powinno mieć miejsca na terenie parku narodowego. Najdalej poszli działacze niektórych organizacji ekologicznych, którzy na początku sierpnia licznie przybyli do parku aby uniemożliwić pracę drwalom. Wchodząc na tereny przeznaczone do wycinki i spacerując lub siadając w pobliżu drzew utrudniali pracownikom leśnym dokonywanie trzebieży. Aby drwale mogli kontynuować pracę, niezbędna okazała się interwencja policji, która wyprosiła ekoaktywistów z Parku. Ci jednak wkrótce powrócili i zagrozili, że jeżeli wycinka będzie kontynuowana, poprzywiązują się do pni.

Dyrektora Stráskiego skrytykował także minister spraw zagranicznych Czech, książę Karel Schwarzenberg (przewodniczący jednej z trzech partii koalicji rządowej, TOP 09), z wykształcenia leśnik. Uważa on, że niemający wykształcenia leśnika Stráský, nie ma kompetencji niezbędnych do zarządzania parkiem narodowym. Ponadto według szefa czeskiej dyplomacji dyrektor PN Szumawa daje ulega naciskom różnych grup interesów, w tym przedsiębiorcom liczącym na możliwość ograniczenia powierzchni Parku i wybudowania na uzyskanych w ten sposób gruntach hoteli i wyciągów narciarskich oraz posłowi Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS, największa partia koalicji rządowej), Pavlovi Dlouhému, prowadzącemu w południowych Czechach różne interesy i, podobno, żywo zainteresowanemu handlem drewnem.

Tymczasem działania ekoaktywistów zdecydowanie nie podobają się lokalnym społecznościom. Wójt jednej z gmin zorganizował nawet demonstrację podczas której mieszkańcy dziękowali policjantom za interwencję. Co więcej, miejscowi starają się utrudniać aktywistom dostęp do lasu, blokując ich zaparkowane samochody traktorami. Samorządy lokalne i mieszkańcy obawiają się, że niepodejmowanie żadnych działań w celu zatrzymania plagi korników doprowadzi do zubożenia przyrodniczego bogactwa Szumawy i w efekcie sprawi, że liczba turystów odwiedzających Park i jego okolice znacznie spadnie. Tymczasem wielu szumawian utrzymuje się właśnie z turystyki. Położony na pograniczu czesko-austriacko-niemieckim PN Szumawa przez cały rok przyciąga wielu spragnionych kontaktu z naturą Czechów.

Opinia publiczna opowiada się zdecydowanie po stronie dyrekcji Parku. Według przeprowadzonego w drugim tygodniu sierpnia sondażu, którego wyniki podał dziennik „Lidové Noviny”, poparcie dla działań dyrekcji wynosi 52 %, podczas gdy tylko 13 % spośród ankietowanych poparło aktywistów. Liczby te mogą jeszcze ulec zmianie po tym, jak 12 sierpnia jeden z drwali zranił się w bok piłą mechaniczną. Władze Parku oskarżyły o spowodowanie wypadku ekoaktywistów, zarzucając im rozpraszanie drwala. Tymczasem ich rzecznik stwierdził, że drwal zapewne zranił się przez nieuwagę i zapewnił, że w chwili wypadku dwie obecne na miejscu aktywistki znajdowały się co najmniej 30 metrów od drwala.

Konflikt na Szumawie stara się załagodzić mocodawca dyrektora Stráskiego, minister środowiska Tomáš Chalupa (ODS). Wezwał on dyrektora do zwołania okrągłego stołu, przy którym zasiądą przedstawiciele władz Parku, naukowcy, ekoaktywiści, przedstawiciele lokalnych władz i mieszkańców Szumawy. Czy do rozmów w ogóle dojdzie, skoro w połowie miesiąca obie strony otrąbiły sukces? Władze PN Szumawa ogłosiły, że trzebież dobiega końca, ale „ekologowie” utrzymują, że w Parku wciąż jest wiele drzew oznaczonych jako przeznaczone do wycinki, a mimo to nadal stojących. Trudno powiedzieć jak zakończy się konflikt na Szumawie, ale jedno jest pewne. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. Tym trzecim są zaś szumawskie korniki…

Źródło: lidovky.cz

Inne artykuły na ten temat:
PN Szumawa i ekoaktywiści: Wygraliśmy

Schwarzenberg skrytykował Stráskiego
Chalupa proponuje nową ustawę
Policja interweniowała na Szumawie

 

Zdjęcie na dziś

Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)
Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)

Czy wiesz, że...

  • pierwszym nauczycielem muzyki Fryderyka Chopina był czeski kompozytor i pedagog muzyczny, Wojciech Żywny (Vojtěch Živný, 1756-1842)?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...