Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Węgrzy najmniej zadowoleni ze stanu gospodarki

Źródło: Wikimedia Commons

Z badania mierzącego nastawienie mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej do sytuacji gospodarczej wynika, że największe niezadowolenie panuje wśród obywateli Węgier. Najlepiej sytuację gospodarczą oceniają natomiast Polacy.

Jak pokazuje badanie, jedynie 2% Węgrów jest zadowolonych z kondycji węgierskiej gospodarki. Niewiele lepsze wskaźniki zanotowano na Słowacji i w Czechach: odpowiednio 4% i 5%. Zdecydowanie najlepsze nastroje w odniesieniu do sytuacji gospodarczej mają natomiast Polacy, wśród których zadowolenie z sytuacji gospodarczej kraju zadeklarowało 18% badanych.

Stopień zadowolenia ze stanu własnych finansów jest również najniższy na Węgrzech (jedynie 8% zadowolonych), a najwyższy w Polsce – 41%. Słowacja i Czechy zanotowały wyniki odpowiednio 20% i 34%.

Mimo krytycznej oceny bieżącej sytuacji finansowej i gospodarczej, Węgrzy wykazują się relatywnie dużym optymizmem: 14% z nich ma nadzieję, że sytuacja ekonomiczna poprawi się w ciągu 12 miesięcy. Podobną nadzieję żywi również 14% Polaków, 10% Słowaków i zaledwie 6% Czechów.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2013 przez węgierski ośrodek Tarki w ramach Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Opinii Publicznej, skupiającej instytucje badawcze ze wszystkich krajów wyszehradzkich. Wzięła w nim udział reprezentatywna próba 1000 osób.

Źródło: politics.hu / tarki.hu

Zdjęcie na dziś

Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)
Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)

Czy wiesz, że...

  • że logo Škody przedstawia stylizowaną indiańską strzałę łuczniczą? Inspiracją do umieszczenia w logo firmy tego przedmiotu miała być dla jej właściciela, Emila Škody, podróż po Stanach Zjednoczonych, podczas której jednym z jego...

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...