Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Dziennikarka "Tyždňa" o słowackiej niechęci do Polaków

Źródło: wyszehrad.com

„Skąd wzięła się dziwna słowacka awersja i arogancja wobec Polaków?” – zastanawia się dziennikarka słowackiego tygodnika Tyždeň, Elena Akácsová w artykule „Kwestia polska” (Poľská otázka).

Wg dziennikarki Polska i Polacy kojarzą się na Słowacji negatywnie. Przymiotnik „polski” ma oznaczać to, co podrzędne, źle wykonane i szkodliwe. Szczególnie złą sławą między Tatrami, a Dunajem cieszą się polskie produkty spożywcze uchodzące – jak dowodzi Akácsová – za niskogatunkowe i niebezpieczne dla zdrowia.

Słowacka niechęć do Polaków i Polski jest, wg Akácsovej, zjawiskiem, które trudno wytłumaczyć za pomocą historycznych resentymentów. „Polska ma imponującą historię, która, w odróżnieniu od naszych innych sąsiadów, nigdy nie była w konflikcie z naszą historią. Polacy nas nie anektowali, nie wysiedlali ani nie asymilowali, nie żądali naszych ziem, nie narzucali swojego języka; nie mieliśmy też z nimi wspólnego państwa, abyśmy mogli czuć wobec nich jakąś historyczną krzywdę (…)” – pisze dziennikarka.

Słowacka niechęć do Polaków ma znajdować odzwierciedlenie również w bezpośrednich relacjach międzyludzkich – jako przykład autorka artykułu przytacza nieprzyjemne doświadczenia swojej koleżanki, która, wraz ze swoim mężem z Polski i w samochodzie z polską tablicą rejestracyjną, odwiedza rodzinną Bratysławę.

Cały artykuł, w języku słowackim, dostępny jest na stronie tyzden.sk.

Źródło: tyzden.sk

Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • autor muzyki do pierwszej polskiej opery, „Nędza uszczęśliwiona” (libretto pióra Wojciecha Bogusławskiego; wystawiona w 1778 roku), Maciej Kamieński (1734-1821), był z pochodzenia Słowakiem?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...