Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Słowacja źle zarządza odpadami

Źródło: Patrick – Patrick / Wikimedia Commons; Licencje: GNU Free Documentation License, wersja 1.2 i nowsze / Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0); Adresy: http://www.gnu.org/licenses/fdl.html / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Jak wynika z raportu Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, Słowacja należy do grona tych krajów Unii Europejskiej, które najgorzej radzą sobie z zarządzaniem odpadami i mają nikłe szanse na wypełnienie wymogu recyklingu 50% odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, na wypełnienie którego Wspólnota dała swoim członkom czas do 2020 roku.

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska oceniła 27 państw członkowskich UE pod względem zarządzania odpadami opierając się na siedemnastu kryteriach, wśród których były procent odpadów poddawanych recyklingowi, ceny za wywózkę odpadów czy liczba przypadków łamania europejskich regulacji dotyczących zarządzania odpadami. Najgorzej wypadła Grecja – w jej przypadku pozytywnie oceniono wyłącznie sprawność funkcjonowania systemu wywozu śmieci. Najwyżej oceniono Austrię, Belgię, Danię, Niemcy, Holandię i Szwecję. Zdaniem Dyrekcji w tych krajach najlepiej zarządza się odpadami – tylko 5% śmieci trafia bowiem na wysypiska.

„W wielu krajach wciąż składuje się miejskie odpady na ogromnych wysypiskach, podczas gdy istnieją inne, skuteczniejsze rozwiązania, i to mimo faktu, że do dyspozycji są fundusze strukturalne przeznaczone na zorganizowanie lepszego systemu zarządzania odpadami w krajach członkowskich” – powiedział  Janez Potočnik.

Przypadki dziesięciu najgorszych w przygotowanej przez Dyrekcję klasyfikacji – obok Słowacji są wśród nich m.in. Czechy, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Włochy, Cypr i Grecja – będą rozpatrywane przez Komisję Europejską jesienią. Jak wynika z wyliczeń Komisji, gdyby we wszystkich krajach UE zaczęto odpowiednio zarządzać odpadami, rocznie kraje Wspólnoty zaoszczędzałyby do 72 miliardów euro i powstałoby, do 2020 roku, około 400 tysięcy nowych miejsc pracy.

Źródło: rozhlas.sk / euractiv.fr

Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • autor muzyki do pierwszej polskiej opery, „Nędza uszczęśliwiona” (libretto pióra Wojciecha Bogusławskiego; wystawiona w 1778 roku), Maciej Kamieński (1734-1821), był z pochodzenia Słowakiem?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...