Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Konkurs wiedzy o Węgrzech w Warszawie

Źródło: CSCD / Wikimedia Commons / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

"W dniu 12 kwietnia br. w LO im. Stefana Batorego odbył się finał „Konkursu wiedzy o Węgrzech". Nagrodą główną, do walki o którą przystąpili przedstawiciele osiemnastu śródmiejskich szkół ponadpodstawowych, był pięciodniowy wyjazd zwycięskiej drużyny do Budapesztu, finansowany przez Dzielnicę Śródmieście m. st. Warszawy – zdobyła ją drużyna z V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Organizatorem przedsięwzięcia była Dzielnica Śródmieście, zaś partnerem Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

Głównym zamysłem organizatorów było zainteresowanie młodzieży historycznymi i współczesnymi aspektami życia Węgier oraz wyłanianie talentów i wspieranie uczniów w rozwijaniu oraz poszerzaniu własnych zainteresowań. Konkurs wiązał się także z propagowaniem wiedzy o śladach kultury węgierskiej w Polsce. Zwycięzcy konkursu spotkali się także z Marszałkiem Parlamentu Węgierskiego dr László Kövérem. W obecności Burmistrza Wojciecha Bartelskiego przyjęli gratulacje, a także wyrazy uznania dla chęci rozwoju oraz poznawania nowych kultur, zwyczajów oraz historii innych państw. Czołowe trzy drużyny otrzymały także od Marszałka upominki. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane przez Śródmieście, będące wynikiem podpisanego między tą warszawską dzielnicą i jej budapeszteńskim odpowiednikiem, czyli I Dzielnicą Budapesztu - Budavárem, porozumienia o współpracy”.

Źródło: Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Zdjęcie na dziś

Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com
Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • wynalazcą długopisu kulkowego był węgierski dziennikarz i wynalazca, László Biró (1899-1985)? Swój wynalazek opatentował w Budapeszcie w 1938 roku.

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...