Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

59% Słowaków jest zadowolonych z euro

Źródło: Wikimedia Commons; licencja: public domain

59% mieszkańców Słowacji uważa, że euro jest dobrą walutą dla ich kraju - wynika z sondażu przeprowadzonego w październiku 2012 r. przez ośrodek TNS. To wynik wyższy od średniej wszystkich krajów posiadających wspólną europejską walutę, która wynosi 55%.
 
Z sondażu wynika, że wg 73% obywateli Słowacji euro jest dobre dla Unii Europejskiej. Taką samą odpowiedź podały dwie trzecie respondentów ze wszystkich krajów. Sondaż pokazuje również, że 38% Słowaków ciągle przelicza euro na starą słowacką walutę - koronę. Jest to najwyższy odsetek w całej strefie euro, spowodowany zapewne niedawnym wprowadzeniem wspólnej waluty na Słowacji (16 stycznia upłynęły 4 lata od całkowitego wycofania korony z obiegu płatniczego). Średnia dla wszystkich badanych krajów wynosi 28%.
 
Autorzy badania pytali także o kształt polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 64% Słowaków i prawie 75% obywateli wszystkich państw strefy euro uważa, że powinna istnieć większa koordynacja między politykami gospodarczymi krajów członkowskich. Na pytanie, czy Unii potrzebne są gruntowne reformy gospodarcze, twierdząco odpowiedziało 80% Słowaków (średnia wszystkich krajów: 79%). Ponad 20% słowackich respondentów uważa, że euro daje im większe poczucie "europejskości", a opinię tę podziela prawie jedna czwarta wszystkich respondentów.

Sondaż został przeprowadzony między 8 a 10 października 2012 roku. Wzięło w nim udział 15 519 obywateli 17 państw strefy euro, w tym tysiąc obywateli Słowacji.

Źródła: teraz.sk / aktualne.sk

Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • jedna z najstarszych po dziś dzień działających mennic na świecie znajduje się na Słowacji, w miejscowości Kremnica? Działa ona od 1328 roku.

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...