Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

IVO: jakość słowackiej demokracji bez zmian - na przeciętnym poziomie

Budynek słowackiej Rady Narodowej; źródło: wyszehrad.com

Słowacki Instytut Spraw Publicznych (Inštitút pre verejné otázky, IVO) ocenił jakość demokracji na Słowacji w drugim kwartale 2012 r.  na poziomie 2,8 w skali od 5 do 1.

Analitycy Instytutu oceniają jakość demokracji między Tatrami a Dunajem w ramach projektu Barometr IVO. Przy ocenianiu słowackiego ustroju IVO bierze pod uwagę pięć obszarów: instytucje demokratyczne i państwo prawa, tworzenie prawa, ochrona praw człowieka i praw mniejszości, niezawisłość mediów oraz media publiczna i społeczeństwo obywatelskie.

Średni wynik dla drugiego kwartału 2012 r. wyniósł 2,8 w pięciostopniowej skali, w której 1 oznacza optymalny stan jakości demokracji. Ocena nie zmieniła się w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku.

Wg ekspertów IVO w obszarach „Instytucje demokratyczne i państwo prawa” oraz „Tworzenie prawa”, nie nastąpiły znaczące zmiany, stąd ocena obu obszarów nie zmieniła się i wyniosła 2,5. Z kolei na polu „ochrony praw człowieka i mniejszości” oraz w dziedzinie „niezawisłość mediów i media publiczne”, ocenionych na 3, dało się zauważyć negatywne tendencje, które mogą doprowadzić do obniżenia oceny w kolejnym raporcie. Chodzi m.in. o brak reakcji władz państwa na ksenofobiczne reakcje mediów i społeczeństwa na tragedię w mieście Hurbanovo, gdzie policjant zastrzelił trzech Romów, a także o polityczny charakter odwołania ze stanowiska dyrektor Słowackiego Radia i Telewizji (RTVS), Miloslavy Zemkovej.

Źródła: www.ivo.sk / www.pravda.sk

Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • polskie wyrażenie "Raz na ruski rok", określające rzadkość jakiegoś zjawiska, po słowacku brzmi: "Raz na węgierski rok" (słow.raz za uhorský rok).

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...