Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Geografia - Słowacja

GEOGRAFIA SŁOWACJI

Słowacja to położone w Europie Środkowej państwo o powierzchni 49 036 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje ją około 5,43 mln ludzi. Graniczy z sześcioma państwami, a łączna długość jej granic to 1653 kilometry, z czego 655 km przypada na granicę z Węgrami, 542 km - z Polską, 252 km – z Czechami, 107 km – z Austrią i 98 km – z Ukrainą.

Słowacja dzieli się na osiem krajów, które są odpowiednikami polskich województw. Są to kraje bratysławski (stolica: Bratysława), trnawski (Trnawa), trenczyński (Trenczyn), nitrzański (Nitra), żyliński (Żylina), bańskobystrzycki (Bańska Bystrzyca), preszowski (Preszów) oraz koszycki (Koszyce).

Najdalej wysunięte w poszczególnych kierunkach punkty Słowacji są następujące. Najbardziej na północ wysunięty punkt to Babia hora (Babia góra) i mieści się w pobliżu miejscowości Oravská Polhora w Beskidach, na granicy z Polską (49°20'N). Na przeciwległym krańcu kraju, na granicy z Węgrami leży położona na brzegu Dunaju miejscowość Patince, najbardziej na południe wysunięty punkt Słowacji (47°44'N). Znajduje się ona niedaleko największego na słowacko-węgierskiej granicy miasta Komarno. Najbardziej na zachód wysuniętym punktem Słowacji jest jedno z zakoli Dunaju (16°53'E), na granicy z Austrią, w pobliżu miejscowości Záhorská Ves. Najbardziej na wschód wysunięty punkt Słowacji leży w masywie Krzemieńca (22°32'E), szczytu znajdującego się na pograniczu słowacko-ukraińsko-polskim, a liczącego sobie 1221 m. n.p.m. i leżącego w paśmie Gór Bukowskich, należących do Karpat Środkowych. Jest to wioska Nová Sedlica.

Najwyższy szczyt Słowacji to Gerlach, najwyższy szczyt Tatr, liczący sobie 2655 m. n.p.m. Tatry to tylko jedno z wielu pasm górskich leżących na terenie Słowacji. Jej powierzchnia w ponad 60 % pokryta jest terenami górskimi wchodzącymi w skład Karpat, Zachodnich oraz Wschodnich. Do tych pierwszych należą leżące na pograniczu czesko-słowackim pasma Małych Karpat, Białych Karpat i Jaworników, położone nieco bardziej na wschód góry Fatra (pasma Mała i Wielka Fatra, obejmujące kilka mniejszych pasm takich jak położone w środkowej Słowacji Góry Krzemnickie i Góry Trybecz) oraz ciągnące się wzdłuż granicy słowacko-polskiej Tatry i Pieniny, jak również położone w środkowej części kraju Rudawy Słowackie (w ich skład wchodzi m.in. Słowacki Raj) . Do Karpat Wschodnich należą zaś Bieszczady, po słowacku nazywane Górami Bukowymi (Bukovské vrchy) i pasmo Wyhorlat. Podczas gdy północna i środkowa część Słowacji są górzyste, południowe rejony kraju, położone wzdłuż granicy z Austrią i Węgrami zajmują niziny. Od zachodu do wschodu są to: Nizina Zahorska, Równina Naddunajska oraz Nizina Wschodniosłowacka. Równinę Naddunajską od Niziny Wschodniosłowackiej, położonej przy granicy z Ukrainą, oddzielają Średniogórze Północnowęgierskie i Góry Tokajsko-Slańskie (Zemplińskie). Na Nizinie Wschodniosłowackiej znajduje się najniżej położony punkt Słowacji (94,7 m n.p.m.), położony na przecięciu granicy słowacko-węgierskiej z korytem rzeki Bodrog, wypływającego ze Słowacji dopływu Cisy.

Najważniejszą rzeką Słowacji jest Dunaj, tworzący częściowo granicę z Austrią oraz z Węgrami, a także przepływający przez stolicę państwa, Bratysławę. Większość innych dużych słowackich rzek to lewe dopływy Dunaju, co sprawia, że aż 96 % słowackiej sieci rzecznej należy do zlewiska Morza Czarnego (pozostałe 4 % należy do zlewiska Bałtyku). Wśród ważnych słowackich rzek wymienić należy wypływający z północnej Słowacji Wag, który wpada do Dunaju w leżącym na granicy słowacko-węgierskiej Komarnie. Inne większe miasta przez które przepływa ta najdłuższa spośród rzek Słowacji (403 km) to Liptowski Mikulasz, Rużomberok, Trenczyn i Żylina. Drugą najdłuższą słowacką rzeką jest o nieco ponad 100 kilometrów krótszy Hron, wypływający z położonego w środkowej Słowacji pasma górskiego Niżne Tatry. Przepływa m.in. przez Bańską Bystrzycę by wpaść do Dunaju w okolicach położonego na granicy z Węgrami Szturowa (Parkan). Na odcinku liczącym około 110 kilometrów Słowacja ma dostęp do Morawy, która stanowi granicę z Czechami, a następnie z Austrią. Inną dużą słowacką rzeką jest Nitra, dopływ Wagu, z którym łączy się niedaleko Komarna. Bodrog i Ipola mają swoje źródła na Słowacji, ale łączą się, odpowiednio z Dunajem i Cisą (dopływ Dunaju) już na terenie Węgier. Wspomnieć należy także o wypływającym z Tatr, należącym do zlewiska Morza Bałtyckiego Popradzie, dopływie Dunajca.

Słowacja znajduje się na terenie strefy klimatu umiarkowanego przy czym, z racji ukształtowania terenu kraju, znaczną jego część obejmuje strefa klimatu górskiego i klimatu umiarkowanego chłodnego kontynentalnego. Południowe rubieże kraju należą do stref klimatu umiarkowanego ciepłego kontynentalnego, z gorącymi latami i mroźnymi zimami.

 

Źródło: Wikipedia

Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • jedna z najstarszych po dziś dzień działających mennic na świecie znajduje się na Słowacji, w miejscowości Kremnica? Działa ona od 1328 roku.

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...