Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Członkostwo w UE - Słowacja

                                                                    

Słowacja w Unii Europejskiej

Proces przystąpienia

Traktat stowarzyszeniowy: 16.12.1991 (jako część Czechosłowacji), 4.10.1993 (jako Republika Słowacka)

Złożenie wniosku o członkostwo: 27.06.1995

Data rozpoczęcia oficjalnych negocjacji akcesyjnych z UE: 15.02.2000 (główny negocjator: Ján Figel)

Wynik referendum w sprawie przystąpienia Słowacji do UE (16-17.05.2003): 92,46% za, 6,20% przeciw, frekwencja 52,15%

Przystąpienie do UE: 1.05.2004

Członkostwo w Unii 

Wejście do strefy Schengen: 21.12.2007

Przyjęcie euro: 1.01.2009

Ilość głosów w Radzie Unii: 7

Prezydencja w Radzie Unii: lipiec – grudzień 2016

Komisarz: Maroš Šefčovič (stosunki międzyinstytucjonalne i administracja, od 1.10.2009), poprzedni komisarz: Ján Figel (edukacja, szkolenia, kultura i młodzież) 

Ilość deputowanych w Parlamencie Europejskim: 13 (od 2009)

Przynależność partyjna eurodeputowanych: Europejska Partia Ludowa (6), Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (5), Porozumienie Liberałów i Demokratów (1), Europa Wolności i Demokracji (1)

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego: 16,97 % w wyborach z 2004 r., 19,64% w wyborach z 2009 r.

Proces ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego: ratyfikowany przez parlament (Rada Narodowa) 11.05.2005, proces wstrzymany po negatywnych wynikach referendów we Francji i Holandii

Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego: ratyfikowany przez parlament (Rada Narodowa) 10.04.2008, podpisany przez prezydenta 12.05.2008 (dziesiąty proces ratyfikacji zakończony pomyślnie)

Udział w budżecie UE w perspektywie 2007-2013: wpłaty 3,5 miliarda euro, kwota otrzymywana: 14 miliardów euro

Udział w budżecie polityki regionalnej w perspektywie 2007-2013: 11,588 miliardów euro (11 miliardów z celu konwergencja, 0,5 miliarda z celu Konkurencyjność i Zatrudnienie, 0.2 miliarda z celu Europejska Współpraca Terytorialna), 3,36% budżetu polityki regionalnej 2007-2013


Regiony NUTS 2 na Słowacji, źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Regiony NUTS 2 dla celów przydzielania funduszy strukturalnych: 4 (Wschodnia Słowacja, Środkowa Słowacja, Zachodnia Słowacja – objęte celem Konwergencja, Bratysława – objęty celem Konkurencyjność i Zatrudnienie)

Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • Wynalazcą pierwszego spadochronu, który zaczął być aktywnie używany, był Štefan Banič, Słowak pochodzący ze Smolenic (zachodnia Słowacja). Swój wynalazek opatentował w USA w 1914 roku.

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...