Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Słowacja - polityka, informacje ogólne

1. Ustrój polityczny Słowacji
2. Słowacja w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych


USTRÓJ POLITYCZNY SŁOWACJI

Oficjalna Nazwa: Republika Słowacka (Slovenská republika)

Uchwalenie Konstytucji: 1.09.1992 r.

Głowa Państwa: Prezydent, od 15.06.2004 Ivan Gašparovič (w kwietniu 2009 wybrany na drugą kadencję)

Informacje:
- wybierany na 5-letnią kadencję, od 1999 r. w wyborach bezpośrednich
- reprezentuje Słowację na arenie międzynarodowej, mianuje i odwołuje ambasadorów
- zawiera i ratyfikuje umowy międzynarodowe
- jest głównodowodzącym Sił Zbrojnych
- może rozwiązać parlament (pod warunkami określonymi w Art. 102, par 5 Konstytucji)
- mianuje premiera
- ma prawo weta wobec ustaw parlamentu (Rady Narodowej)
- nie posiada inicjatywy ustawodawczej
- może udzielać amnestii, dysponuje prawem łaski

Władza ustawodawcza: Rada Narodowa (150 posłów, ostatnie wybory: 12 czerwca 2010)

Informacje:
- wybierana na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych
- uchwala większość ustaw większością zwykłą (głosy ponad połowy obecnych posłów, kworum: ponad połowa (76) posłów)
- może odrzucić weto prezydenta większością bezwzględną (co najmniej 76 głosów)
- udziela rządowi wotum zaufania większością bezwględną (co najmniej 76 głosów)
- może zdecydować o referendum w sprawie odwołania Prezydenta większością co najmniej trzech piątych wszystkich posłów
- może zmienić Konstytucję większością co najmniej trzech piątych wszystkich posłów (co najmniej 90 głosów)

Władza sądownicza: Sąd Najwyższy, Sąd Konstytucyjny, niezawisłe sądy powszechne

Sąd Konstytucyjny (Ústavný súd): składa się z 13 sędziów mianowanych na 12-letnią kadencję przez prezydenta z 24 kandydatów wskazanych przez parlament. Urzęduje w Koszycach.SŁOWACJA W NIEKTÓRYCH ORGANIZACJACH I INICJATYWACH MIĘDZYNARODOWYCH

Unia Europejska: od 1 maja 2004

Organizacja Narodów Zjednoczonych: od 19 stycznia 1993 (jako Czechosłowacja wśród członków założycieli ONZ)

NATO: od 29 marca 2004

Rada Europy: od 30 czerwca1993 (jako Czechosłowacja od 21 stycznia 1991)

OECD: 14 grudnia 2000

GATT/WTO: 15 kwietnia 1993/1 stycznia 1995 (jako Czechosłowacja członek założycielski GATT od 1948)

MFW: 1 stycznia 1993 (jako Czechosłowacja w okresach 27.12.1945 – 31.12.1954 i 20.09.1990 – 1.01.1993)

Grupa Wyszehradzka: od 1 stycznia 1993 (jako Czechosłowacja od 15 lutego 1991)


Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • Wynalazcą pierwszego spadochronu, który zaczął być aktywnie używany, był Štefan Banič, Słowak pochodzący ze Smolenic (zachodnia Słowacja). Swój wynalazek opatentował w USA w 1914 roku.

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...