Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Węgry - Aktualności - Polska

wt., 01/17/2012 - 23:01
Aktualności, Czechy, Słowacja, Węgry, Gospodarka, Polska, Społeczeństwo

W listopadzie ubiegłego roku Słowacja zanotowała trzecią co do wielkości stopę bezrobocia wśród 34 państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Odsetek bezrobotnych osiągnął na Słowacji w listopadzie 2011 r.13,5%. Większą od słowackiej stopę bezrobocia zanotowały tylko Hiszpania (22,9%) i Irlandia (14,6%). Średnia dla 34 państw OECD osiągnęła 8,2%, a średnia wśród państw strefy euro – 10,3%.

ndz., 01/15/2012 - 12:29
Aktualności, Węgry, Kultura, Historia, Polska

W czwartek 19 stycznia, o godz. 18, w ambasadzie Węgier przy ul. Chopina 2 w Warszawie odbędzie się prezentacja książki „Galicja 1914-1915. Zapiski korespondenta wojennego” Ferenca Molnára.

śr., 01/11/2012 - 01:05
Aktualności, Polityka, Węgry, Historia, Polska

W najnowszym, styczniowym numerze miesięcznika historycznego „Mówią Wieki” ukazał się artykuł o przeszłości Węgier i nawiązaniach do niej w nowej węgierskiej konstytucji. Tekst dr. hab. Jerzego Kochanowskiego nosi tytuł „Węgry – czas przeszły reaktywowany”.

śr., 01/04/2012 - 22:56
Aktualności, Czechy, Słowacja, Węgry, Kultura, Mniejszości, Polska, Społeczeństwo, Rozmaitości

Do niedzieli 8 stycznia można w łódzkiej kawiarni-galerii Foto Café 102 (Piotrkowska 102) oglądać wystawę „Zakarpacka Ukraina”, przygotowaną przez czeskich fotografów: Ivo Dokoupila, Michala Kupsę i Stanislava Cendelina.

pt., 12/16/2011 - 17:25
Aktualności, Czechy, Słowacja, Węgry, Kultura, Polska

Wkrótce nowe elementy słowackiej kultury mogą pojawić się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dotychczas jedynym słowackim obiektem na liśce była fujara – ludowy instrument muzyczny.

śr., 12/14/2011 - 19:26
Aktualności, Czechy, Słowacja, Węgry, Gospodarka, UE, Polska

Wg opublikowanego wczoraj badania Eurostatu, prezentującego poziom produktu krajowego brutto i rzeczywistej konsumpcji na mieszkańca w UE za rok 2010, wśród państw Grupy Wyszehradzkiej najbardziej zamożne są Czechy, a najmniej Węgry i Polska.

pt., 12/09/2011 - 12:47
Aktualności, Czechy, Polityka, Słowacja, Węgry, Gospodarka, UE, Polska

Podczas wczorajszego szczytu w Brukseli większość państw członkowskich zadeklarowała chęć do przystąpienie do nowej umowy międzyrządowej, mającej na celu wprowadzenie silniejszej dyscypliny fiskalnej i ochronę strefy euro. Wśród państw, które nie wyraziły zainteresowania głębszą integracją, znalazły się początkowo Węgry, jednak dziś z Budapesztu dotarły nowe sygnały. Czesi postanowili poczekać z decyzją.

śr., 12/07/2011 - 12:38
Aktualności, Czechy, Słowacja, Węgry, Historia, Polska, Społeczeństwo

Portal aktualne.sk zaprezentował wyniki sondażu przeprowadzonego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w którym Czesi, Słowacy, Węgrzy i Polacy pytani byli o postacie z historii swoich krajów, wobec których czują największą dumę lub których się najbardziej wstydzą.

śr., 12/07/2011 - 12:31
Aktualności, Węgry, Kultura, Historia, Polska, Społeczeństwo

W piątek w Szczecinie odsłonięto tablicę upamiętniającą wsparcie szczecinian dla powstańców węgierskich w 1956 roku. Tablica zawisła na ścianie byłego konsulatu ZSRR, a dziś siedziby szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Skargi 14. Jej odsłonięciu towarzyszyły także inne wydarzenia.

wt., 11/22/2011 - 23:28
Aktualności, Węgry, Kultura, Historia, Polska, Społeczeństwo

Wczoraj we Wrocławiu odsłonięto tablicę upamiętniającą pomoc wrocławian dla węgierskich powstańców podczas powstania węgierskiego 1956 roku. Widnieje na niej napis po polsku i węgiersku o następującej treści: „Wyrazy wdzięczności mieszkańcom Wrocławia, którzy porywem serca solidarnie wspierali braci Węgrów podczas Rewolucji Węgierskiej 1956 w walce o wolność i niepodległość przeciwko dyktaturze komunistycznej”.

Zdjęcie na dziś

Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com
Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • w słynnej francuskiej XVIII-wiecznej Encyklopedii, pisanej pod redakcją Denisa Diderot i Jeana d’Alemberta, język węgierski został sklasyfikowany jako język słowiański, podobny do czeskiego, polskiego i rosyjskiego.

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...