Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Święta narodowe - Czechy

ŚWIĘTA NARODOWE W CZECHACH

W historii każdego narodu były wydarzenia brzemienne w skutki i daty, które stanowiły jej punkty zwrotne. Upamiętnia się je często ustanawiając w ich rocznice święta narodowe. Nie inaczej jest w Czechach. Oto krótka charakterystyka czeskich świąt narodowych.

1 stycznia; rocznica powstania Republiki Czech – dzień upamiętniający ostateczny rozdział Czechosłowacji (wówczas Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej) na niepodległe Republikę Czeską i Republikę Słowacką; także Nowy Rok

8 maja; Dzień oswobodzenia od faszyzmu - w innych krajach, zwłaszcza w Rosji i byłych republikach radzieckich, obchodzony 9 maja jako Dzień Zwycięstwa. Upamiętnia kapitulację III Rzeszy.

5 lipca; Dzień apostołów słowiańskich, Cyryla i Metodego -  dzień ten upamiętnia rozpoczęcie przez przybyłych z Konstantynopola misjonarzy Cyryla i Metodego misji chrystianizacyjnej na terenach Moraw i Słowacji (co miało miejsce w 862 roku). Święto to obchodzone jest także na Słowacji.

6 lipca, Rocznica śmierci Jana Husa – rocznica śmierci na stosie, podczas soboru w Konstancji (1415), twórcy husytyzmu, religijnego, ale także politycznego czeskiego ruchu narodowego dążącego do odnowienia życia religijnego jak również to wzmocnienia poczucia czeskiej świadomości narodowej (o ile można o niej mówić w XV wieku). Hus został spalony na stosie jako heretyk, mimo, że król Niemiec i Węgier, Zygmunt Luksemburg, na którego ziemiach odbywał się sobór, zaopatrzył czeskiego teologa i naukowca w list żelazny. Jan Hus uznawany jest po dziś dzień za czeskiego bohatera narodowego, a przez  niektóre kościoły za męczennika (Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Starokatolicki Mariawitów)

28 września; Dzień czeskiej państwowości (dzień upamiętniający męczeńską śmierć św. Wacława, patrona Czech) – dzień upamiętniający śmierć św. Wacława, księcia Czech, władcy, który rozpoczął proces wzmacniania chrześcijaństwa na ziemiach czeskich (np. poprzez wybudowanie romańskiej rotundy na Hradczanach, której pozostałości do dziś widoczne są na tym praskim wzgórzu, na którym wznoszą się dziś Zamek Królewski i katedra św.Wita) i który po kanonizacji w drugiej połowie XI wieku został patronem Czech i Pragi. Wacław zginął w miejscowości Stara Boleslav z rąk zamachowców nasłanych nań przez jego młodszego brata, Bolesława, który pragnął przejąć władzę po starszym bracie. Imię władcy nosi jeden z najbardziej znanych praskich placów, Plac Wacława, na którym znajduje się konny posąg władcy wykonany przez rzeźbiarza Josefa Myslbeka.

28 października; Dzień odzyskania Niepodległości – dzień ten upamiętnia powstanie niepodległej Czechosłowacji, która wyodrębniła się z Austro-Węgier po porażce państw centralnych w I wojnie światowej. 28 października do Genewy przybyła czesko słowacka delegacja na czele z Karelem Kramarem, od listopada pierwszym w historii premierem Czechosłowacji oraz Edvardem Benesem, późniejszym prezydentem kraju. Tego samego dnia w Pradze Czechosłowacka Rada Narodowa (Národní výbor československý) na czele z Antoniem Svehlą i Frantiskem Sokoupem ogłosiła deklarację niepodległości, ustawę o powstaniu Czechosłowacji (cz. Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého; sł. Zákon zo dňa 28. októbra 1918 o zriadení samostatného štátu česko-slovenského). Na Placu Wacława odbyła się wówczas ogromna manifestacja patriotyczna, a u stóp konnego pomnika św.Wacława znajdującego się przed Muzeum Narodowym na tym placu pisarz Alois Jirasek przeczytał tłumnie zgromadzonym prażanom wspomnianą ustawę.

17 listopada, Dzień walki o wolność i demokrację - dzień ten upamiętnia studenckie manifestacje, jakie miały miejsce 17 listopada 1989 roku w Czechach, przede wszystkim na praskim Placu Wacława, podczas których studenci wyrażali swój sprzeciw wobec komunistycznej władzy. Dzień ten uchodzi za początek tzw. „aksamitnej rewolucji”, okresu przemian ustrojowych, który doprowadził do powstania dwóch niepodległych państw, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Datę manifestacji studenci wybrali nieprzypadkowo, nawiązując do wydarzeń z jesieni 1939 roku; otóż 28 października tego roku prascy studenci zorganizowali manifestację upamiętniającą 21. rocznicę powstania Czechosłowacji (państwo to zostało oficjalnie powołane do życia 28 października 1918 roku) chcąc w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec niemieckiej okupacji. Niemcy otworzyli ogień do protestującej, wskutek czego zginął student medycyny, Jan Opletal. Jego pogrzeb, który odbył się 15 listopada, przerodził się w dużą manifestację patriotyczną. SS rozbiło jednak pochód i dokonało licznych aresztowań, a czeskie wyższe uczelnie zostały zamknięte. To w nawiązaniu do tych wydarzeń 17 listopada 1989 czescy studenci (głównie w Pradze) wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko totalitarnemu reżimowi. Dziś 17 listopada to święto zarówno w Czechach, jak i na Słowacji.

 

Inne święta:

Wielkanoc; święto ruchome

1 maja; Święto pracy

24-26 grudnia; Boże Narodzenie

 

Źródło: Wikipedia

Zdjęcie na dziś

Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)
Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)

Czy wiesz, że...

  • pierwszym nauczycielem muzyki Fryderyka Chopina był czeski kompozytor i pedagog muzyczny, Wojciech Żywny (Vojtěch Živný, 1756-1842)?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...